2024-04-24 07:19:15 r.

Rozwijamy się dla seniorów - wzrost jakości usług w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym


Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w ciągu najbliższych dwóch lat będzie realizował program Interreg NEXT Polska–Ukraina we współpracy ze szpitalami z Lwowa i Tarnopola. Jest to program, w ramach którego krośnieński Szpital będzie mógł objąć opieką długoterminową większą ilość pacjentów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Grodzkiej. Co oznacza to dla pacjenta i jego rodziny? Szybszy termin przyjęcia pacjenta obłożnie chorego do ZOL oraz lepsze warunki pobytu.

22 kwietnia br. Minister funduszy i polityki regionalnej Polski Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podpisała we Lwowie umowę o dofinansowania powyższego projektu pn. "Rozwój opieki paliatywnej, geriatrycznej i leczniczej, a także poprawa jakości usług medycznych dla pacjentów z chorobami nowotworowymi w szpitalach Lwowa, Tarnopola i Krosna".

Modernizacja

Obecnie Zakład Opiekuńczo-Leczniczy znajduje się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku przy ulicy Grodzkiej, w którym również znajdują się: Poradnia Zdrowia Psychicznego, Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział Medycyny Paliatywnej oraz Oddział Dermatologiczny. W wyniku modernizacji odcinek ZOL znajdujący się na parterze zostanie przeniesiony na trzecie piętro, zaś obecnie znajdujący się tam Oddział Dermatologiczny będzie zlokalizowany na parterze. Nowe umiejscowienie Zakładu stworzy możliwość zwiększenia bazy łóżkowej.Dzięki realizacji programu zostanie zwiększona ilość łóżek dla pacjentów hospitalizowanych w ZOL. Obecnie w Zakładzie przebywa 55 pacjentów, zaś po wykonaniu zadań projektu będzie udostępnionych dodatkowo 15 miejsc, co znacznie skróci czas oczekiwania na przyjęcie do Zakładu. Dodatkowo na oddziale będą znajdować się dwie łazienki dla niepełnosprawnych, w tym jedna z możliwością podłączenia wózko-wanny. Panele medyczne w pokojach chorych będą wyposażone w tlen i próżnię, a w pokoju zabiegowym dodatkowo podtlenek azotu. Planuje się przebudowę ścianek działowych; wykonanie sufitów podwieszanych: wymiana stolarki wewnętrznej i zewnętrznej; wykonanie tynków wewnętrznych; wykonanie okładziny ścian oraz posadzki; wyposażenie pomieszczeń (biały montaż oraz panele nadłóżkowe) oraz sanitariatów, wykonanie instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. W wyniku modernizacji zostanie podniesiona jakość świadczonych usług, a także zostanie zakupiony sprzęt m.in.: ambulans, samochód transportowy, łóżka medyczne z wyposażeniem (wszystkie łóżka z materacem przeciwodleżynowym, barierką i szafką nocną); urządzenie do światłoterapii, aparat do fizykoterapii, pionizator, podnośnik elektryczny mobilny, łóżka kąpielowe do transportu i kąpieli pacjentów, myjki do dezynfekcji, zestawy komputerowe, szafy na dokumenty, pościel, meble kuchenne, bemar cateringowy, wózki do rozwożenia posiłków, lodówki, zmywarki, meble zabiegowe, wózki na leki, wózki opatrunkowe, wózki na czystą bieliznę.

Wymiana doświadczeń

W projekcie przewiduje się również m.in.: przygotowanie i organizację transgranicznej konferencji „Wizje rozwoju medycyny paliatywnej, geriatrycznej, onkologicznej i opieki rehabilitacyjnej na pograniczu ukraińsko-polskim do 2030 roku”; wizyty studyjne dotyczące wymiany doświadczeń w opiece nad pacjentem długoterminowym i przewlekle chorym z udziałem personelu medycznego szpitali partnerskich.

Źródła finansowania projektu:

2024 rok - dofinansowanie UE: 423 000,00 złotych, wnioskowana kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego: 47 000,00 złotych.

2025 rok - dofinansowanie UE: 2 796 583,50 złotych, wnioskowana kwota dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego: 310 731,50 złotych.