2024-06-17 10:00:05 r.

Oficjalna uroczystość otwarcia Szkoły Rodzenia pn. „Moc Narodzin”


Oficjalna uroczystość otwarcia Szkoły Rodzenia pn. „Moc Narodzin” odbyła się w dniu 12 czerwca 2024 r. w budynku Szpitala przy ulicy Grodzkiej 45. Wzięli w niej udział Prezydent Miasta Krosna –Piotr Przytocki, Starosta Krośnieński – Jan Pelczar, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego –Leszek Kwaśniewski oraz kierownictwo i panie położne oddziału ginekologiczno-położniczego. Dzięki wsparciu finansowemu z Gminy Krosno oraz Powiatu Krośnieńskiego zajęcia dla par do końca 2024 roku są bezpłatne.Szpital pragnie umożliwić skorzystanie z bezpłatnych zajęć "Szkoły Rodzenia” mieszkankom Krosna oraz powiatu krośnieńskiego i ich osobom towarzyszącym ". Pozwoli to na świadome współdecydowanie o przebiegu i charakterze porodu, poznanie fizjologii porodu oraz rozwiąże wątpliwości, które czekają podczas przyjścia dziecka na świat. Zajęcia w szkole rodzenia obejmują większość zagadnień dotyczących przebiegu ciąży, porodu i połogu. Promowane są zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny. Zaleca się, aby uczestniczyli w nich oboje rodzice. Sprzyja to pogłębianiu i wzbogacaniu związku między nimi oraz dobrze służy rozwijaniu partnerstwa. Szkoła rodzenia jest prowadzona przez wykwalifikowany personel oddziału ginekologiczno-położniczego. Przyszła mama może w czasie kilkunastu godzin zajęć uzupełnić informacje dotyczące metod radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi, o tym jak znosić ból towarzyszący skurczom macicy i w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu.Zajęcia obejmują także naukę pielęgnacji noworodka i techniki karmienia piersią, natomiast ćwiczenia warsztatowe mają na celu zapoznanie przyszłej mamy z technikami relaksacyjnymi i oddechowymi przydatnymi w czasie porodu. Uczestniczka zajęć pozna także ćwiczenia gimnastyczne, tak przygotowane, aby nie zaszkodziły przyszłej mamie i jej dziecku, a zapewniły sprawność fizyczną i komfort życia. Dużo uwagi poświęca się także problemom psychologicznym i emocjonalnym w ciąży i po urodzeniu dziecka. „Uważam, że każda kobieta oczekująca dziecka powinna skorzystać z zajęć w szkole rodzenia mieszczącej się w szpitalu. Zajęcia rozwiały wszystkie moje wątpliwości nie tylko dotyczące przebiegu okresu ciąży i połogu oraz opieki nad maluszkiem, ale również sprawy organizacyjne związane z przyjęciem do szpitala już do porodu. Polecam wszystkim przyszłym rodzicom, aby skorzystali z tej formy edukacji” - mówi mieszkanka Krosna, która odbyła pełen kurs w naszej szkole i obecnie przebywa w szpitalu w oczekiwaniu na poród synka.Szkoła rodzenia funkcjonuje zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.