Poród w wodzie

Dodano: 2024-05-19


Poród w wodzie - możliwy w krośnieńskim szpitalu

Na jego organizację zdecydowała się Krystyna Krygowska, położna oddziałowa, która na krośnieńskiej porodówce wprowadziła alternatywne metody łagodzenia bólu, m.in. aromaterapię i muzykę relaksacyjną oraz była inicjatorką kursu porodu w pozycjach wertykalnych.

Blog Images

Nasze położne zdobyły wiedzę m.in. z zakresu przygotowania rodzącej do wejścia do wody, udzielania pomocy w wyborze pozycji i zachowania się, monitorowania stanu ogólnego czy fizjologicznych mechanizmów podjęcia samodzielnego oddechu przez noworodka.

Wanna będzie służyć porodom drogami natury, ale wciąż będzie też wykorzystywana do łagodzenia bólu. Decyzję o kwalifikacji pacjentki do rodzenia w wodzie będzie podejmował lekarz i położna sali porodowej. Podczas takiego porodu przyszłej mamie może towarzyszyć bliska jej osoba. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 13 43 78 400.

Zdjęcia z porodu można zobaczyć na fanpage'u Rodzę w Krośnie.