Izba Przyjęć Planowych znajduje się na poziomie -1
Numer tel.: 13 43 78 564

Izba Przyjęć Planowych od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 13:30