W ramach Nocnej i Świątecznej POZ porady ambulatoryjne udzielane są w pomieszczeniach Planowej Izby Przyjęć w dni powszednie w godzinach 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach do 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Dyżurujący zespół lekarzy i pielęgniarek udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych również w domu pacjenta.

Z nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać gdy:

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu, zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy i zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Z nocnej i świątecznej pomocy POZ nie można skorzystać gdy:

Nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, potrzebą uzyskania recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.

Przypadki uzasadniające udzielenie świadczeń w domu pacjenta:

Z wizyty w domu chorego można skorzystać wtedy, gdy stan pacjenta ewidentnie nie pozwala na udanie się do ambulatorium (np. pacjent nie chodzi, cierpi na przewlekłe choroby, z bardzo wysoką temperaturą ciała itp.).

Przypadki uzasadniające skorzystanie ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej:
- zaostrzenie lub nasilenie znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką 39° C szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku,
- ból brzucha, nieustępujący pomimo stosowania leków rozkurczowych,
- ból głowy, nieustępujący pomimo stosowania leków przeciwbólowych,
- biegunka, wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku,
- nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn,
- zaburzenia psychiczne z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej — wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe.

Punkty, w których można korzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nagłego zachorowania, lub pogorszenia stanu zdrowia to:

a) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 — wejście od strony Planowej Izby Przyjęć — tel. 13 43 78 564. rejestracja (zgłoszenie zachorowania) — tel. 13 43 78 564

b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VIVA Sp z o . (Dukla, ul. Słowacka 11) - tel. 13 43 31 702. rejestracja (zgłoszenie zachorowania) — (por. dziecięce) tel. 13 43 31 702 lub tel. 722 101 102 gabinet pielęgniarski — tel. 607 533 333 (por. ogólne)

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. wyjazdowe usługi pielęgniarskie w ramach świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla mieszkańców Gmin: Krosno, Korczyna, Krościenko Wyżne, Jedlicze i Wojaszówka będą realizowane przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
Pielęgniarskie świadczenia wyjazdowe będą realizowane w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 23.00, natomiast w soboty, niedziele i dni wolne od pracy w godzinach od 7.00-23.00.
Zapotrzebowanie na w/w świadczenia winny zgłaszać Poradnie POZ/pielęgniarki środowiskowe drogą mailową na adres: poz_wyjazdowa@krosno.med.pl
Telefon kontaktowy do pielęgniarki wyjazdowej: +48 507 129 793

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna