Konkurs ofert nr NK/I/O/26/2024 - udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Dermatologicznym w Oddziale Medycyny Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – dyżur medyczny stacjonarnyTreść ogłoszenia [.pdf]


Załączniki:
- Oświadczenie nr 3
- Oświadczenie nr 2
- Oświadczenie nr 1
- Wzór umowy
- Regulamin konkursu
- Lista podmiotów
- Formularz ofertowy