W ramach POZ porady udzielane są w pomieszczeniach Planowej Izby Przyjęć w dni powszednie w godzinach 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach do 8:00 do 8:00 dnia następnego.

Dyżurujący zespół lekarzy i pielęgniarek udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych również w domu pacjenta.

Z nocnej i świątecznej pomocy POZ nie można skorzystać gdy:

Nie można uzyskać np. wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, potrzebą uzyskania recepty na stosowane stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia, skierowania do specjalisty.