Ambulatorium Stomatologiczne w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w funkcjonuje od 1 sierpnia 2019 roku. Zlokalizowane jest przy ul. Korczyńskiej 57, przy Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, wejście od strony Izby Przyjęć.

Pomoc w stanach pilnych udzielana jest w dni robocze w godzinach od 19:00 do 7:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo.

Telefon 13 43 78 655

Pacjenci ubezpieczeni w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej mogą korzystać ze świadczeń wyłącznie w przypadku:
- nagłego, ostrego bólu zęba,
- obrzęku twarzy spowodowanego bólem zęba,
- krwawienia po usunięciu zęba,
- urazu zębów.

Lekarze dyżurni nie prowadzą leczenia przewlekłych schorzeń stomatologicznych, a jedynie doraźnie fachowo zaopatrują pacjenta.