Zdjęcie rentgenowskie (tzw. prześwietlenie) i inne badania z zakresu diagnostyki obrazowej wykonasz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.
Rejestracja pod numerem tel.: 13 43 78 323
Odbiór wyników – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:30

Zakład zlokalizowany jest na tym samym poziomie co wejście główne do Szpitala przy ul. Korczyńskiej 57

Więcej informacji o ZDO tutaj