Ostatnie 200 ogłoszeń archiwalnych
Konkurs ofert nr NK/I/O/27/2024 - 1. udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ,w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,2. udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 22.07.2024 r.

Robotnik gospodarczy

Było ważne do: 23.07.2024 r.

Unieważnienie konkursu NK/I/O/22/2024

Było ważne do: 18.06.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/26/2024 - udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Dermatologicznym w Oddziale Medycyny Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 21.06.2024 r.

Przetarg na zbycie TM.ZB.2.2024: szafki kartotekowe - 3 szt.

Było ważne do: 21.06.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/25/2024 - udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Gastroenterologii – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 18.06.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/24/2024 - udzielenie zamówienia na świadczenia lekarskie w zakresie ,konsultacji w dziedzinie neurologii dziecięcej

Było ważne do: 18.06.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/23/2024 - udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych ,w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 18.06.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/22/2024 - udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Pulmonologicznym – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 18.06.2024 r.

Pielęgniarka - Blok Operacyjny

Było ważne do: 15.06.2024 r.

Pielęgniarka - Poradnia Alergologiczna

Było ważne do: 15.06.2024 r.

Pielęgniarka - Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Było ważne do: 15.06.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/20/2024

Było ważne do: 24.05.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/19/2024

Było ważne do: 15.05.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/18/2024

Było ważne do: 14.05.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/K/13/2024

Było ważne do: 05.04.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/12/2024

Było ważne do: 05.04.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/21/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych – dyzur medyczny

Było ważne do: 28.05.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/K/20/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Pulmonologicznym – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 24.05.2024 r.

Uniewaznienie konkursu nr NK/I/O/16/2024

Było ważne do: 29.04.2024 r.

Informacja o konkursie nr NK/I/O/15/2024

Było ważne do: 29.04.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/14/2024

Było ważne do: 29.04.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/11/2024

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Diagnosta laboratoryjny

Było ważne do: 29.05.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/19/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich polegających na wykonywaniu badan USG wraz z opisem zgodnych, z miedzynarodową klasyfikacja procedur medycznych ICD – 9 dla potrzeb pacjentow leczonych w oddzialach szpitalnych i poradniach

Było ważne do: 15.05.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/17/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Okulistyki i Okulistyki Dzieciecej oraz w Poradni Okulistycznej w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 13.05.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/18/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 14.05.2024 r.

Robotnik gospodarczy

Było ważne do: 13.05.2024 r.

Robotnik gospodarczy

Było ważne do: 26.04.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej / Pielegniarza Oddzialowego Oddzialu Urazowo-Ortopedycznego

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej / Pielegniarza Oddzialowego Oddzialu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej / Pielegniarza Oddzialowego Oddzialu Reumatologicznego

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej / Pielegniarza Oddzialowego Oddzialu Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej / Pielegniarza Oddzialowego Oddziału Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielegniarki Oddzialowej / Pielegniarza Oddzialowego Dzinnego Oddzialu Psychiatrycznego

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/16/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Połozniczym – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 29.04.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/15/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Reumatologii oraz w Oddziale Rehabilitacji z Pododdzialem Rehabilitacji Neurologicznej – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 29.04.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/14/2024 - udzielanie swiadczeń lekarskich w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdzialem Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Rehabilitacyjnej w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 29.04.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/6/2024

Było ważne do: 28.03.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/10/2024

Było ważne do: 20.03.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/9/2024

Było ważne do: 20.03.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/1/2024

Było ważne do: 31.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/8/2024

Było ważne do: 22.03.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/7/2024

Było ważne do: 27.02.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/13/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narzadu ruchu w Poradni Urazowo – ortopedycznej, w Poradni Wad Postawy, w Poradni Preluksacyjnej

Było ważne do: 28.03.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/12/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narzadu ruchu w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym

Było ważne do: 28.03.2024 r.

Uniewaznienie postępowania konkursowego na stanowisko Pielegniarki/Pielegniarza Oddzialowej/Oddzialowego Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego z Izba Przyjec Planowych oraz rozwiazania komisji konkursowej

Było ważne do: 02.04.2024 r.

Uniewaznienie postępowania konkursowego na stanowisko Pielegniarki/Pielegniarza Oddzialowej/Oddzialowego Oddzialu Medycyny Paliatywnej oraz rozwiazania komisji konkursowej

Było ważne do: 02.04.2024 r.

Uniewaznienie postępowania konkursowego na stanowisko Pielegniarki/Pielegniarza Oddzialowej/Oddzialowego Oddzialu Rehabilitacji z Pododdzialem Rehabilitacji Neurologicznej oraz rozwiazania komisji konkursowej

Było ważne do: 02.04.2024 r.

Serwisant sprzętu medycznego

Było ważne do: 30.04.2024 r.

Przetarg na zbycie TM.ZB.1.2024: telefonu komórkowego Oppo A54 - 1szt.

Było ważne do: 21.03.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/4/2024

Było ważne do: 31.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/59/2023

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/11/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i Naczyniowej – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/11/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i Naczyniowej – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 26.03.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/10/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dziecięcej w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 20.03.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/9/2024 wykonywanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Otorynolaryngologicznej dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji uprawnien zgodnych z aktualnym

Było ważne do: 20.03.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/8/2024 - 1. udzielanie swiadczeń lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, 2. udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii poza godzinami

Było ważne do: 12.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Rehabilitacyjnego z Pododdzialem Rehabilitacji Neurologicznej

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Zakladu Opiekunczo-Leczniczego

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Urazowo-Ortopedycznego

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Terapii Uzaleznienia od Alkoholu

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Reumatologicznego

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Medycyny Paliatywnej

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Ginekologiczno-Polozniczego

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Dziennego Oddzialu Psychiatrycznego

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddzialowej/Pielęgniarza Oddzialowego Oddzialu Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i Naczyniowej

Było ważne do: 06.03.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/7/2024 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w Poradni Okulistycznej Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krosnie przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji uprawnien zgodnych z aktualnymi wymaganiami okres

Było ważne do: 27.02.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/6/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 11.03.2024 r.

Przetarg na najem łacznej powierzchni 104,46 m2 zlokalizowanej na niskim parterze (poziom „0”) w budynku „D” Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krosnie przy ul. Korczynskiej 57 z przeznaczeniem na prowadzenie baru i sklepu spozywcze

Było ważne do: 08.03.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/5/2024

Było ważne do: 31.01.2024 r.

Unieważnienie konkursu NK/I/O/2/2024

Było ważne do: 24.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/3/2024

Było ważne do: 31.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/62/2023

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/4/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w dziedzinie ortopedii i traumatologii narzadu, ruchu okreslonych w katalogu JGP jako: H51, H52, H53

Było ważne do: 31.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/68/2023

Było ważne do: 22.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/67/2023

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/66/2023

Było ważne do: 28.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/5/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Gastroenterologii w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 31.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/65/2023

Było ważne do: 20.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/64/2023

Było ważne do: 28.12.2023 r.

Uniewaznienie postepowania konkursowego NK/I/O/63/2023

Było ważne do: 14.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/61/2023

Było ważne do: 28.12.2023 r.

Podanie do publicznej wiadomosci wykazu powierzchni nieruchomosci przeznaczonych pod najem z przeznaczeniem na prowadzenie baru i sklepu spozywczego

Było ważne do: 07.02.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/3/2024 - udzielanie swiadczen lekarskich, w zakresie leczenia stomatologicznego w ramach swiadczen gwarantowanych

Było ważne do: 29.01.2024 r.

Konkurs ofert o udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie badan diagnostycznych oraz kwalifikacji do zywienia dojelitowego - EM/1/2024

Było ważne do: 23.02.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/2/2024 - udzielenie swiadczen zdrowotnych w Pracowni Endoskopii

Było ważne do: 24.01.2024 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/1/2024 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w Poradni Gastroenterologicznej Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego oraz w Poradni Gastroenterologicznej (program lekowy) im. Jana Pawła II w Krosnie przez lekarza w zakresie posiadanych

Było ważne do: 22.01.2024 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/60/2023

Było ważne do: 13.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/57/2023

Było ważne do: 11.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/56/2023

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/55/2023

Było ważne do: 05.12.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/0/54/2023

Było ważne do: 27.11.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/64/2023 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla II w Krosnie przez psychologa w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnien zgodnych z aktualnymi wyma

Było ważne do: 28.12.2023 r.

Psycholog - ZOL

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Psycholog - Dzienny Ośrodek Rehabilitacji Słuchu i Mowy

Było ważne do: 29.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/68/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Pulmonologicznym w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 22.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/67/2023 - udzielenie swiadczen zdrowotnych w Pracowni Endoskopii

Było ważne do: 18.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/66/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Gastroenterologii w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 18.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/56/2023 - udzielanie swiadczen zdrowotnych przez lekarza w zakresie tlenoterapii w warunkach domowych (DLT)

Było ważne do: 19.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/65/2023 - udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarke w domu pacjenta w ramach nocnej i swiatecznej opieki zdrowotnej – obszar zabezpieczenia: Krosno, Korczyna, Krościenko Wyzne, Wojaszowka, Jedlicze

Było ważne do: 20.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/K/63/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Planowych – dyżur medyczny

Było ważne do: 14.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/62/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Planowych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 14.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/61/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Gastroenterologii – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 14.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/60/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w zakresie wykonywania procedur medycznych w Oddziale Okulistyki i Okulistyki Dzieciecej (drobne zabiegi)

Było ważne do: 13.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/59/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w zakresie wykonywania procedur medycznych w Oddziale Okulistyki i Okulistyki Dzieciecej (drobne zabiegi)

Było ważne do: 13.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/58/2023 - udzielania swiadczen lekarskich w zakresie wykonywania procedur medycznych - okulistycznych z grupy JGP B18G lub B19G

Było ważne do: 13.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/K/57/2023 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krosnie przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnien zgodnych z aktualnymi wymagan

Było ważne do: 11.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/55/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 05.12.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/54/2023 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krosnie przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnien zgodnych z aktualnymi wymagan

Było ważne do: 27.11.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/K/35/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Przetarg na zbycie TM.ZB.3.2023: telefonu Samsung Galaxy S10 – 1 szt., telefonu Samsung Galaxy S20FE – 1szt., systemu uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy – 1 szt., respiratora oscylacyjnego – 1szt., aparatu USG typ Envisor – 1 szt., echokardiografu -

Było ważne do: 15.11.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/50/2023

Było ważne do: 16.10.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/52/2023

Było ważne do: 16.10.2023 r.

Konkurs ofert NK/I/O/53/2023 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w poradni specjalistycznej Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla II w Krosnie przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji,i uprawnien zgodnych z aktualnymi wymaganiami ok

Było ważne do: 26.10.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/36/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/K/49/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/43/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/K/33/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/34/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/37/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie nr NK/I/O/39/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie nr NK/I/O/38/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/52/2023

Było ważne do: 16.10.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/50/2023

Było ważne do: 16.10.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/30/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/42/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/31/2023

Było ważne do: 28.09.2023 r.

Przetarg na zbycie TM.ZB.2.2023: telefonu Samsung Galaxy S10 – 1 szt., telefonu Samsung Galaxy S20FE – 1szt., agregatu sprezarkowego PKS-35 – szt. 1, systemu uzdatniania wody metoda odwroconej osmozy – 1 szt., respiratora oscylacyjnego – 1szt., aparatu USG

Było ważne do: 11.10.2023 r.

Informacja o konkursie nr NK/I/O/29/2023

Było ważne do: 31.08.2023 r.

Informacja o konkursie nr NK/I/O/44/2023

Było ważne do: 26.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/45/2023

Było ważne do: 22.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/48/2023

Było ważne do: 25.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/47/2023

Było ważne do: 22.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/46/2023

Było ważne do: 22.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/40/2023

Było ważne do: 31.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/49/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej, w Oddziale Gastroenterologii – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 25.09.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/21/2023

Było ważne do: 18.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/48/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjec Planowych (czesc chirurgiczna) – dyzur medyczny

Było ważne do: 25.09.2023 r.

Unieważnienie konkursu NK/I/O/41/2023

Było ważne do: 06.09.2023 r.

Unieważnienie konkursu NK/I/O/32/2023

Było ważne do: 24.08.2023 r.

Konserwator-Hydraulik

Było ważne do: 25.09.2023 r.

Kierownik Sekcji Remontowej

Było ważne do: 25.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/47/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych, w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 22.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/46/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych – dyzur medyczny

Było ważne do: 22.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/45/2023 - udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielęgniarke/pielegniarza posiadająca(ego) uprawnienia, do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach nocnej i swiatecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej, opiece pielegniarskiej

Było ważne do: 22.09.2023 r.

Informacja o Konkursie NK/I/O/28/2023

Było ważne do: 07.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/44/2023 - udzielanie swiadczeń lekarskich w Oddziale Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych,w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 07.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/43/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chorob Wewnetrznych i Metabolicznych – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 06.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/42/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Pulmonologicznym – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 06.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/K/41/2023 - udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Dermatologicznym, ,w Oddziale Medycyny Paliatywnej i w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 06.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/40/2023 - udzielania swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych (czesc chirurgiczna) – dyzur medyczny

Było ważne do: 25.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/39/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Noworodkowym z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 05.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/38/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Noworodkowym, z Pododdzialem Intensywnej Terapii Noworodkow – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 05.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/37/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej, w Oddziale Okulistyki i Okulistyki Dzieciecej – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 05.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/36/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej, w Oddziale Otorynolaryngologii i Otorynolaryngologii Dzieciecej – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 04.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/25/2023 - udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej ,w Oddziale Reumatologii oraz w Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem ,Rehabilitacji Neurologicznej – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 04.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/34/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej, w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 04.09.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/33/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej, w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej – swiadczenia realizowane na wezwanie

Było ważne do: 24.08.2023 r.

Konkurs ofert nr MK/I/O/32/2023 - udzielanie swiadczen zdrowotnych przez pielegniarke/pielegniarza posiadajaca(ego) uprawnienia ,do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w ramach nocnej i swiatecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej, opiece pielegniarskiej

Było ważne do: 24.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/31/2023 - udzielanie swiadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Dzieciecym – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 24.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/30/2023 - udzielania swiadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Połozniczym – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 24.08.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/22/23

Było ważne do: 13.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/26/2023

Było ważne do: 13.07.2023 r.

Informacja o Konkursie NK/I/O/35/2023

Było ważne do: 13.07.2023 r.

Informacja o Konkursie NK/I/O/20/2023

Było ważne do: 13.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/19/2023

Było ważne do: 13.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/24/2023

Było ważne do: 25.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/23/2023

Było ważne do: 25.07.2023 r.

Konkurs ofert NK/I/O/29/2023 - udzielania swiadczen lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych, w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 08.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/28/2023 - udzielania swiadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izba Przyjec Planowych – dyzur medyczny

Było ważne do: 07.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/27/2023

Było ważne do: 26.07.2023 r.

Konkursie na stanowisko Pielegniarki Oddziałowej Oddzialu Dermatologicznego

Było ważne do: 18.08.2023 r.

Konkursie na stanowisko Pielegniarki Oddziałowej Oddzialu Dzieciecego

Było ważne do: 18.08.2023 r.

Konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego

Było ważne do: 18.08.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/26/2023 - udzielanie świadczeń lekarskich w Oddziale Ginekologiczno – Położniczy w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 24.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/35/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich w Oddziale Ginekologiczno – Połozniczy w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

Było ważne do: 24.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/24/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 24.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/23/2023 -udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Polozniczym – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 24.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/18/2023

Było ważne do: 07.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/22/2023 - wykonywanie swiadczen zdrowotnych w poradniach specjalistycznych Wojewodzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawla II w Krosnie przez lekarza w zakresie posiadanych kwalifikacji i uprawnien zgodnych z aktualnymi wymagan

Było ważne do: 26.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/21/2023- udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Kardiologicznym – dyzur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 28.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/15/2023

Było ważne do: 02.06.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/14/2023

Było ważne do: 02.06.2023 r.

Konkurs ofert nr EM/2/2023 - w zakresie badań diagnostyki obrazowej - rezonansu magnetycznego, realizowanych w pomieszczeniach zamawiajacego

Było ważne do: 28.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/20/2023 - o udzielenie zamowienia na swiadczenia lekarskie w transporcie miedzyszpitalnym

Było ważne do: 06.07.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/19/2023 - udzielanie zamowienia na swiadczenia zdrowotne realizowane przez lekarza w zakresie transportu pacjentow

Było ważne do: 06.07.2023 r.

Konkurs ofert NK/I/O/18/2023-udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Neurologicznym,z Pododdziałem Udarow Mozgowych – dyżur medyczny stacjonarny

Było ważne do: 07.07.2023 r.

Ogloszenie o prace - Kierownik Sekcji Elektrycznej

Było ważne do: 31.07.2023 r.

Przetarg na zbycie TM.ZB.1.2023: samochodu Ford Transit – 1 szt., autoklawu parowego – 1szt., systemu uzdatniania wody metoda odwroconej osmozy – 1 szt., echokardiografu - aparatu ultrasonograficznego – 1 szt., respiratora oscylacyjnego – 1szt., aparatu US

Było ważne do: 13.07.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/17/2023

Było ważne do: 09.06.2023 r.

Konkurs EM/1/2023 - udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie diagnostycznych badan radiologicznych (RTG i TK) w systemie teleradiologii wraz z informacja o zmianie terminu rozstrzygniecia postepowania

Było ważne do: 31.07.2023 r.

Ogłoszenie o pracę - Diagnosta laboratoryjny

Było ważne do: 30.06.2023 r.

Konkurs ofert nr NK/I/O/17/2023 - udzielanie swiadczen lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Zakladzie Diagnostyki Obrazowej

Było ważne do: 09.06.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/16/2023

Było ważne do: 31.05.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/13/2023

Było ważne do: 31.05.2023 r.

Informacja o konkursie NK/I/O/12/2023

Było ważne do: 31.05.2023 r.

Oferta pracy - Specjalista pscychoterapii uzależnień

Było ważne do: 16.06.2023 r.