Darczyńcy

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym, którzy wsparli Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie na przestrzeni lat. Państwa odpowiedzialność (CSR), wrażliwość, czy dobroczynność, mają istotne znaczenie.

Serdecznie podziękowanie dla firm Abbvie Polska Sp. z o. o., Bayer Sp. z o. o., Krofam Sp. z o. o., Nowy Styl Sp. z o. o., PGE Obrót S.A.

Dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu tych podmiotów zakupiony został sprzęt medyczny, jak i wyposażenie dla potrzeb m.in. Oddziału Okulistyki i Okulistyki Dziecięcej oraz Oddziału Reumatologicznego.


Podziękowanie dla Miasto Krosno, Gmina Grybów, Ewa Jakubiec-Blajer, Piotr Babinetz, Paweł Krzanowski, Mirosław Przewoźnik, Stowarzyszyszenie „Czyń Dobro, Mimo Wszystko”, Stowarzyszenie „Idea Carpathia”, Michał Kolanko

Za środki finansowe czy rzeczowe, ale również wsparcie w różnych obszarach działalności.

Podziękowania dla Firm BWI Poland Technologies, Nowy Styl Sp. z o.o. oraz Krośnieńskie Fabryki Mebli „Krofam”

Dzięki Państwa ofiarności w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej wyposażono:
- świetlicę – zakupiono stoliki, krzesła, lodówkę,
- pokój Terapii Zajęciowej – został wyposażony w meble oraz fotele do ćwiczeń,
- sale chorych - wyposażono w krzesła,
- kuchnię – zakupiono płyty do podgrzewania posiłków, lodówkę,
- gabinet zabiegowy – zakupiono meble oraz witrynę/lodówkę do przechowywania leków.
Serdecznie podziękowanie dla Powiatu Krośnieńskiego, Gminy Korczyna, Gminy Chorkówka, Gminy Wojaszówka oraz Gminy Rymanów!

Dzięki ich wsparciu Szpital wzbogacił się o potrzebny sprzęt oraz aparaturę medyczną:
- Powiat krośnieński – wsparcie w zakupie echokardiografu w wysokości: 200 tysięcy złotych,
- Gmina Rymanów – wsparcie w zakupie „Platformy badań zmysłów” w wysokości: 15 tysięcy złotych,
- Gmina Korczyna – wsparcie w zakupie łóżek szpitalnych w wysokości: 10 tysięcy złotych,
- Gmina Chorkówka - wsparcie w zakupie łóżek szpitalnych w wysokości: 10 tysięcy złotych,
- Gmina Wojaszówka – wsparcie w zakupie łóżek szpitalnych w wysokości: 10 tysięcy złotych,
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie – darowizna w postaci samochodu transportowego Ford Transit, który obecnie wykorzystywany jest do transportu wewnętrznego Szpitala.

Serdecznie podziękowanie dla firm SPLAST Sp. z o.o., "MEBLE - CHILIK" - Dorota i Janusz Chilik, Nowy Styl Sp. z o.o. oraz Krośnieńskie Fabryki Mebli „Krofam” Sp. z o.o.

Dzięki ich ofiarności w Oddziale Opieki Paliatywnej oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczego odnowiono:
- świetlice – zostały wyposażone w nowe stoliki, krzesła, zestawy wypoczynkowe, biblioteczkę, kwietniki oraz akcesoria dekoracyjne, położono także nowe panele na podłogach,
- pokój Terapii Zajęciowej – został wyposażony w meble, powieszono ścienne akcesoria dekoracyjne,
- korytarze – zostały odświeżone (pomalowane), udekorowano je ściennymi akcesoriami dekoracyjnymi,
- sale chorych - wyposażono w wysokospecjalistyczne łóżka, szafki przyłóżkowe, zakupiono nowe poduszki, radia, kwiaty oraz inne funkcjonalne ścienne akcesoria dekoracyjne.

Serdeczne podziękowanie dla Pana Mirosława Przewoźnika - dyrektora Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Sarzynie, Pana Piotra Babinetza – posła na Sejm RP, Pana Pawła Krzanowskiego – przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala.

Dzięki zaangażowaniu tych osób Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie wzbogacił się łącznie o około: 1300 kompletów pościeli, 1000 ręczników, 2000 kompletów odzieży roboczej, 1200 kompletów ubrań operacyjnych, a także 35 łóżek, 30 balkoników rehabilitacyjnych, materace oraz meble. Szacowana wartość otrzymanej darowizny opiewa na sześciocyfrową kwotę.

Podziękowanie dla Powszechny Zakład Ubezpieczeń, BWI Group, Cellfast, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego oraz Krośnieńskiej Fabryki Mebli „Krofam”.

Dzięki ich ofiarności w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym; a dokładniej w pokoju wypisowym i korytarzu udało się m.in.: odnowić i pomalować ściany, wymienić podłogi i drzwi, wyposażyć wspomniane wyżej pomieszczenia w nowe kanapy, fotele, stoliki i loże oraz elementy dekoracyjne, a także odnowić toaletę dla gości.