Ogłoszenie

Informacja o konkursie Ofert nr NK/O/7/2021

Krosno, dnia 30 kwietnia 2021 r. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert Konkurs ofert nr NK/I/O/7/2021 w zakresie udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej – dyżur medyczny stacjonarny – został rozstrzygnięty Termin składania ofert upłynął w dniu: 25 marca 2021 r. o godz. 10 00 Złożono do tego czasu 1 ofertę. Ofertę złożył następujący oferent: Lp. Nazwa oferenta 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D Wybrano ofertę złożoną przez: Lp. Nazwa oferenta Termin obowiązywania umowy 1 Centrum Medyczne „MEDMAR” Sp. z o. o. 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Kasztanowa 33D 1.05.2021 r. – 30.04.2023 r.


 Załączniki:

To ogłoszenie nie ma załączników