• Zmieniamy się!

Modernizacja energetyczna Szpitala

Zwiększenie efektywności energetycznej, oszczędność energii elektrycznej, zminimalizowanie strat ciepła - to najważniejsze cele postawione przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w projekcie modernizacji energetycznej Szpitala, którego prace budowlano-montażowe zakończyły się w grudniu 2020 roku.

Wdrożone rozwiązania mają na celu nie tylko zwiększenie efektywności energetycznej kompleksu budynków szpitalnych przy ul. Korczyńskiej 57, ale również jednoczesne ograniczenie negatywnego wpływu eksploatacyjnego na środowisko naturalne. W efekcie wdrożenia projektu zostaną osiągnięte znaczące efekty ekologiczne, związane ze zmniejszeniem zużycia energii pierwotnej, a także będzie możliwe wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby, co w sposób pośredni wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarniach.

Zadanie I - wymiana i montaż drzwi oraz okien
W ramach zadania wymieniono i zamontowano 1.260 sztuk okien, 37 sztuk drzwi zewnętrznych w systemie "ciepłego montażu". Dodatkowo zamontowano kratki wentylacyjne współpracujące z nawiewnikami oraz urządzenia zaciemniające okna.Zadanie II - wymiana i montaż opraw LED
Wymieniono i zamontowano 5.587 opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED.

Zadanie III - montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych
Wybudowano 2 instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy 49,8 kWp każda oraz 6 instalacji solarnych o szacunkowej mocy łącznej 27,62 kW. Instalacje solarne rozmieszczono na dachach czterech budynków kompleksu Szpitala: blok C, H, 2 instalacje - D, kuchni oraz na gruncie przy budynku pralni. Łącznie zamontowano 150 paneli solarnych o powierzchni łącznej 394,5 m² .

Całkowity koszt zadania to 13.927.522,75 złotych. Finansowanie projektu: środki wspólnotowe z EFRR, środki z budżetu Województwa Podkarpackiego oraz środki własne.