Zamówienie publiczne - szczegóły

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Numer: 257/2014/N/Krosno

Data składania ofert: 2014-12-31

Data otwarcia ofert: 2014-12-31

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.


 Załączniki:
ogłoszenie
siwz
załącznik 1
załącznik 2
wyjaśnienia
wybór ofert