Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: Nr SIWZ: 274/2014/N/Krosno

Data składania ofert: 2015-01-08

Data otwarcia ofert: 2015-01-08

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie


 Załączniki:
ogłoszenie
SIWZ|
zał.1
rejestr majatku
informacja do oceny ryzyka
F178 Odpowiedź na pytania zmiany do SIWZ(2)
wykaz mienia
Dodatkowa informacja lub sprostowanie - Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Ogłoszenie o wynikach postępowania
Unieważnienie przetargu dla Pakietu II