Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku II

Numer: EZ/215/46/2015

Data składania ofert: 2015-05-29

Data otwarcia ofert: 2015-05-29

Ogłoszenie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.04.2015, zamieszczone jako załącznik.

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.04.2015, zamieszczone jako załącznik

Ogłoszenie sprostowane wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.05.2015, zamieszczone jako załącznik.

Ogłoszenie sprostowane opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.05.2015r., zamieszczone jako załącznik.

Ogłoszenie sprostowane 2 wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.05.2015r., zamieszczone jako załącznik.


 Załączniki:
Ogłoszenie wysłane do publikacji w dniu 10.04.2015r.
ogłoszenie opublikowane 15.04.2015
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 oświadczenie z 22
załącznik nr 4 oświadczenie z 24
załącznik nr 5 wzór umowy
Ogłoszenie sprostowane wysłane do publikacji w dniu 06.05.2015r.
załącznik nr 1 formularz ofertowy poprawiony
załącznik nr 2 formularz asortymentowy poprawiony
siwz poprawiona
odpowiedzi na pytania Wykonawców
modyfikacja odpowiedzi na pytanie 7 Pakiet 8
Ogłoszenie sprostowane opublikowane w dniu 07.05.2015r.
Ogłoszenie sprostowane2 wysłane do publikacji w dniu 07.05.2015r.
modyfikacja odpowiedzi na pytania 2
wybór najkorzystniejszej oferty /unieważnienie Pakiet 5a, 14
zawiadomienie o anulowaniu i ponownym wyborze w Pakiecie 20