Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Oddziału OIOM

Numer: EZ/215/66/2015

Data składania ofert: 2015-07-29

Data otwarcia ofert: 2015-07-29

 

Ogłoszenie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2015, zamieszczone jako załącznik.

Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.06.2015, zamieszczone jako załącznik

 


 Załączniki:
ogłoszenie
SIWZ
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zał.5
ogłoszenie i modyfikacja 06.07.2015
odpowiedzi na zapytania z 06 lipca 2015 roku
załącznik nr 2 z dnia 06 lipca 2015
SIWZ z dnia 06 lipca 2015 roku
Formularz ofertowy 06 lipca 2015
sprostowanie z dnia 8 lipca
sprostowanie z dnia 8 lipca nr2
modyfikacja z dnia 16.07.2015 roku
modyfikacja z dnia 16.07.2015 zał. 2 pakiet 2 poz.5
wybór najkorzystniejszej oferty
wybór najkorzystniejszej oferty/ odrzucenie Pakiet 10
wybór najkorzystniejszej oferty/ uniewaznienie pakiet 8