Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa: zestawów do szycia łękotki, implantów do zespoleń w obrębie kręgosłupa, systemu małoinwazyjnej przezskórnej stabilizacji kręgosłupa, stabilizatora zewnętrznego, endoprotezy całkowitej stawu biodrowego, protezy głowy kości promieniowej, biomateriałów i systemu do pozyskiwania przeszczepów własnych, endoprotez stawu biodrowego, endoprotez stawu kolanowego, materiałów do artroskopii, protez przynasadowych i bipolarnych.

Numer: EZ/215/28/2016

Data składania ofert: 2016-04-29

Data otwarcia ofert: 2016-04-29

OgÅ‚oszenie o zamówieniau w zaÅ‚Ä…czniku


 Załączniki:
ogloszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 17.03.2015 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Załącznik nr 2 z dnia 31 03 2016 rok zmiana w pakiecie nr 7
SIWZ po zmianach 1.04.2016 ( dotyczy wadium)
ogłoszenie o sprostowaniu które zostało opublikowane 5.0.4.2016 roku w Urzędowym dzienniku Unii Europejskiej
odowiedzi z dnia 14.04.2016
Załącznik nr 2 z dnia 20 04 2016 rok zmiana w pakiecie nr 6
pytania i odpowiedzi II
SIWZ z dnia 20.04.2016
ogłoszenie o sprostowaniu , które w dniu 20.04.2016 zostało ptrzekazane do dziennika Urzedowego Uni Europejskiej
wybór najkorzystniejszej oferty