Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: Nr SIWZ 183/2016/N/Krosno

Data składania ofert: 2016-10-31

Data otwarcia ofert: 2016-10-31

..


 Załączniki:
SIWZ
zał.1
zał.1
zał.2
zał.3
zał. 4-6
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 23.09.2016 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zał. nr 4 ZMIANA
wyjaśnienia do IWZ
Informacja z otwarcia ofert
wybór najkorzytsniejszej oferty