Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów

Numer: EZ/215/27/2017

Data składania ofert: 2017-04-28

Data otwarcia ofert: 2017-04-28

Ogłoszenie wysłane do opublikowania w dniu 16.03.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załacznik w pdf.

Ogłoszenie opublikowane w dniu 18.03.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.

Sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w dniu 11.04.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.

Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 13.04.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.


 Załączniki:
ogłoszenie wysłane do opublikowania w DzUUE dnia 16.03.2017r.
ogłoszenie opublikowane w DzUUE dnia 18.03.2017r.
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 oświadczenie
załącznik nr 4 umowa wzór
załącznik nr 5 umowa dzierżawa wzór
załącznik nr 6 jedz pdf
załącznik jedz html
odpowiedzi na pytania Wykonawców
załącznik nr 2 formularz asortymentowy poprawiona Tabela 2j
Modyfikacja
załącznik nr 2 formularz asortymentowy MODYFIKACJA Tabela 3c
sprostowanie ogłoszenia wysłane w dniu 11.04.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 13.04.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.
odpowiedzi na pytania Wykonawców 2 oraz sprostowanie odpowiedzi z dnia 07.04.2017r.
odpowiedzi na pytania Wykonawców 3 sprostowanie
zestawienie z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 28.04.2017r.
unieważnienie postępowania