Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do oznaczeń gazometrycznych, biochemicznych, immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów II

Numer: EZ/215/44/2017

Data składania ofert: 2017-06-20

Data otwarcia ofert: 2017-06-20

ogłoszenie wysłane do opublikowania w DzUUE dnia 10.05.2017r. zamieszczone jako załącznik w formacie pdf

ogłoszenie opublikowane w DzUUE dnia  12.05.2017r. zamieszczone jako załącznik w formacie pdf.


 Załączniki:
ogłoszenie wysłane do opublikowania w DzUUE dnia 10.05.2017r.
ogłoszenie opublikowane w DzUUE dnia 12.05.2017r.
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 oświadczenie
załącznik nr 4 umowa wzór
załącznik nr 5 umowa dzierżawa wzór
załącznik nr 6 jedz pdf
załącznik jedz html
zawiadomienie o wniesieniu odwołania
odwołanie
odpowiedzi na pytania Wykonawców
załącznik nr 2 formularz asortymentowy Modyfikacja
załącznik nr 4 umowa wzór Modyfikacja
załącznik nr 5 umowa dzierżawa wzór modyfikacja po odpowiedziach
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 20.06.2017r.
wybór najkorzystniejszej oferty część 1
unieważnienie postępowania Pakiet 3