Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer: EZ/215/48/2017

Data składania ofert: 2017-07-11

Data otwarcia ofert: 2017-07-11

ogłoszenie wysłane do publikacji w DzUUE dnia 19.05.2017r. zamieszczone jako załącznik w formacie pdf

ogłoszenie opublikowane w DzUUE dnia 24.05.2017r. zamieszczone jako załącznik w formacie pdf

sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w DzUUE dnia 21.06.2017r. zamieszczone jako załącznik w formacie pdf.

sprostowanie ogłoszenia opublikowane w DzUUE dnia 22.06.2017r. zamieszczone jako załącznik w formacie pdf.


 Załączniki:
ogłoszenie wysłane do opublikowania w DzUUE dnia 19.05.2017r.
ogłoszenie opublikowane w DzUUE dnia 24.05.2017r.
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 oświadczenie
załącznik nr 5 jedz pdf
załącznik jedz html
siwz (poprawa numeru postępowania)
załącznik nr 4 umowa wzór (poprawa terminu trwania umowy)
sprostowanie ogłoszenia wysłane w dniu 21.06.2017r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Sprostowanie ogłoszenia opublikowane w dniu 22.06.2017r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone jako załącznik pdf.
odpowiedzi na pytania Wykonawców
załącznik nr 2 formularz asortymentowy poprawa omyłek pisarskich, sprecyzowanie opisu Pakiet 2
załącznik nr 4 umowa wzór Modyfikacja po odpowiedziach
Sprostowanie odpowiedzi z dnia 22.06.2017r.
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 11.07.2017r.
zestawienie ofert Poprawa kwoty przeznaczonej pakiet 45
wybór najkorzystniejszej oferty część 1
zestawienie z otwarcia ofert dodatkowych Pakiet 4 z dnia 21.07.2017r.
zawiadomienie o anulowaniu wyboru i ponownym wyborze Pakiet 29
wybór najkorzystniejszej oferty część 2
zestawienie z otwarcia ofert dodatkowych Pakiet 43 z dnia 1.08.2017r.
wybór najkorzystniejszej oferty część 3
wybór najkorzystniejszej oferty/odrzucenie część 4
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z kopia odwołania