Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/75/2017

Data składania ofert: 2017-10-05

Data otwarcia ofert: 2017-10-05

.


 Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 9 sierpnia 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 11. 08.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2
zał. 3 JEDZ pdf.
zał. 3 JEDZ XML
zał. 4
zał. 5 oświadczenie
zał. 6 - wzór umowy
zał. 7 oświadczenie
zał. 8 zakres prac dostosowania pomieszczeń
zał. 8 zakres prac dostosowania pomieszczeń
zał. 9 protokół
zaproszenie na wizje lokalnÄ…
Zawiadomienie o wniesieniu odwołania wraz z kopia odwołania
Modyfikacja SIWZ
zał. nr 2 po modyfikacji z dnia 30.08.2017
SIWZ po zmianach z dnia 30.08.2017
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 13 września 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjasnienia na zapytania wykonawców
siwz po zmianach
wzór umowy po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 15 września 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
dokumentacja do wyjaśnień
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 19.09.2017r roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 21.09.2017r roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze/odrzuceniu oferty