Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawa sprzetu do zabiegów operacyjnych

Numer: EZ/215/130/2017

Data składania ofert: 2018-01-04

Data otwarcia ofert: 2018-01-04

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4168


 Załączniki: