Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa implantów do zespoleń w obrębie śródręcza dla Bloku Operacyjnego

Numer: EZ/215/126/2017

Data składania ofert: 2017-12-29

Data otwarcia ofert: 2017-12-29

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=3836


 Załączniki: