Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą implantów do zespoleń ortopedycznych

Numer: EZ/215/131/2017

Data składania ofert: 2017-12-29

Data otwarcia ofert: 2017-12-29

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie?postepowanie=4232


 Załączniki: