Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu jednorazowego do laboratorium

Numer: EZ/214/37/2018

Data składania ofert: 2018-03-20

Data otwarcia ofert: 2018-03-20

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 

 

                               Termin złożenia oferty do: 20.03.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 20.03.2018r., godz. 10:15

 

 

 

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie?postepowanie=7561


 Załączniki: