Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa immunoglobuliny anty-RhD

Numer: EZ-214-42-2018

Data składania ofert: 2018-03-23

Data otwarcia ofert: 2018-03-23

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: