Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą nakładek mopa kieszonkowego

Numer: EZ/214/46/2018

Data składania ofert: 2018-04-09

Data otwarcia ofert: 2018-04-09

 

 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 oraz anuluje zapis odnoÅ›nie wymaganych dokumentów (Przedmiot zamówienia pkt 1. )

Dokumenty dopuszczajÄ…ce do obrotu i używania dla zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami- dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawÄ… z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

pozostałę wymagania bez zmian.

 

                               Termin zÅ‚ożenia oferty do: 09.04.2018r., do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.04.2018r., godz. 11:15

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: