Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Utworzenie Oddziału Cho-rób Zakaźnych w celu zwiększenia potencjału leczniczego Szpitala umożliwiają-cego klasyfikację do grupy III stopnia w ramach „sieci szpitali” oraz przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”

Numer: EZ/214/44/2018

Data składania ofert: 2018-04-10

Data otwarcia ofert: 2018-04-10

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

  

                               Termin złożenia oferty do: 10.04.2018r., do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 10.04.2018r., godz. 11:15

 

 

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: