Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą ciśnieniomierza elektrycznego ( 72 szt.)

Numer: EZ/214/45/2018

Data składania ofert: 2018-04-04

Data otwarcia ofert: 2018-04-04

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: