Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie usługi przeglądu urządzeń chłodniczych

Numer: EZ/214/56/2018

Data składania ofert: 2018-04-11

Data otwarcia ofert: 2018-04-11

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: