Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą ultrasonografu okulistycznego

Numer: EZ/215/28/2018

Data składania ofert: 2018-05-10

Data otwarcia ofert: 2018-05-10

 portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

Uwaga: Nowy termin składania ofert: 2018-05-10 godzina: 10:00

               Nowy termin otwaria ofert:    2018-05-10 godzina: 10:15


 Załączniki: