Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna testów do oznaczenia kalprotektyny w kale

Numer: EZ/214/62/2018

Data składania ofert: 2018-05-07

Data otwarcia ofert: 2018-05-07

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: