Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą pistoletu do biopsji gruboigłowej i igieł

Numer: EZ/214/66/2018

Data składania ofert: 2018-05-09

Data otwarcia ofert: 2018-05-09

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: