Zamówienie publiczne - szczegóły

Wsparcie procesu dostosowania Szpitala do wymagań wynikających z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Numer: EZ/214/65/2018

Data składania ofert: 2018-05-15

Data otwarcia ofert: 2018-05-15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: