Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pt. „Wymiana osobowych i towarowych dźwigów szpitalnych w łączniku E – etap II”- wymiana 3 szt. dźwigów osobowo-towarowych w łączniku E (dźwigi D3, D4 i D5) wraz z wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych związanych z ich wymianą.

Numer: EZ/214/68/2018

Data składania ofert: 2018-05-22

Data otwarcia ofert: 2018-05-22

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: