Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa łóżek i szafek przyłóżkowych na oddziały szpitalne

Numer: EZ/215/41/2018

Data składania ofert: 2018-05-30

Data otwarcia ofert: 2018-05-30

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: