Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmierzającej do dostosowania składnic akt do wymogów stawianych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Numer: EZ/214/35/2018

Data składania ofert: 2018-06-05

Data otwarcia ofert: 2018-06-05

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: