Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa akcesoriów do badań polisomnograficznych wraz z dzierżawą aparatu do badań bezdechu sennego.

Numer: EZ/214/72/2018

Data składania ofert: 2018-06-06

Data otwarcia ofert: 2018-06-06

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: