Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie usługi przeglądu serwisowego zasilaczy UPS, wymianę baterii akumulatorów UPS i kompletów kondensatorów elektrolitycznych DC.

Numer: EZ/214/47/2018

Data składania ofert: 2018-06-12

Data otwarcia ofert: 2018-06-12

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: