Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą źródeł światła

Numer: EZ/214/71/2018

Data składania ofert: 2018-06-15

Data otwarcia ofert: 2018-06-15

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: