Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji

Numer: EZ/215/43/2018

Data składania ofert: 2018-06-25

Data otwarcia ofert: 2018-06-25

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: