Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup wraz z dostawą videoduodenoskopu i insuflatora dla potrzeb Pracowni Endoskopii oraz aparatu USG z dodatkowym zestawem uzupełniającym dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Numer: EZ/215/25/2018

Data składania ofert: 2018-07-30

Data otwarcia ofert: 2018-07-30

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: