Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowegi uzytku dla Oddziału OIOM.

Numer: EZ/215/50/2018

Data składania ofert: 2018-08-16

Data otwarcia ofert: 2018-08-16

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: