Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą drobnego sprzętu medycznego i naczyń sanitarnych

Numer: EZ/215/51/2018

Data składania ofert: 2018-07-30

Data otwarcia ofert: 2018-07-30

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno

Nowy termin składania ofert: 30.07.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 30.07.2018r. godz. 10:30


 Załączniki: