Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą odczynników do barwienia i wykrywania wirusów oddechowych

Numer: EZ/214/83/2018

Data składania ofert: 2018-07-31

Data otwarcia ofert: 2018-07-31

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: