Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą źródeł światła

Numer: EZ/214/84/2018

Data składania ofert: 2018-08-01

Data otwarcia ofert: 2018-08-01

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: