Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych, materiałów opatrunkowych i kapsułek do receptury

Numer: EZ/215/53/2018

Data składania ofert: 2018-08-07

Data otwarcia ofert: 2018-08-07

Nowy termin składania ofert: 07.08.2018r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 07.08.2018r. godz. 10:15

https://portal.ezampub.pl/szpital_krosno/module/postepowanie


 Załączniki: