Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii

Numer: EZ/215/55/2018

Data składania ofert: 2018-08-08

Data otwarcia ofert: 2018-08-08

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 

                               Termin złożenia oferty do: 08.08.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 08.08.2018r., godz. 10:15


 Załączniki: